Prinsiplərimiz

Toplum TV fəaliyyətində aşağıdakı prinsipləri əsas tutur:
1. dürüstlük - cəmiyyətə doğru informasiya çatdırmaq;
2. obyektivlik - reallığı olduğu kimi göstərmək;
3. sosial məsuliyyət - hazırlanan materiallara görə cəmiyyət qarşısında cavabdehlik;
4. peşəkarlıq - heç kimin və heç bir qrupun marağına xidmət etməmək;
5. Qaynaqlara hörmət- İnformasiya qaynağına və müəllif hüquqularına hörmət göstərmək;
6. əks əlaqə - cavab hüququnu təmin etmək;
7. şəxsi məlumatların toxunulmazlığı - şəxsi həyata və insan ləyaqətinə hörmət etmək;
8. Ayrı-seçkiliyə yol verməmək - xəbər subyektlərini millətinə, irqinə, cinsinə, dilinə, peşəsinə, dininə, sosial mənsubiyyətinə, yaşadığı və ya anadan olduğu yerə habelə digər əsaslara görə ayrı-seçkiliyə məruz qoymamaq, bu xüsusiyyətləri qabartmamaq.

Seçilmiş Videolar

Toplum TV loqo